Three days left in Malta

 
 
Hej alla fina! Nu är det bara tre långa dagar kvar innan jag äntligen är i Sverige igen. Nu när jag vet att jag snart är där, längtar jag lite för mycket och dagarna känns otroligt långa. Att få äta svensk mat, ha ett större kök med arbetsyta och alla tillhörigheter jag inte har här, ha alla mina kläder och vänner och familj. Jag har haft det otroligt bra här på Malta, lärt mig mycket och även växt några centimeter på det. Men nu är det dags att åka hem och jag känner mig härligt klar här. Malta är inte så stort i sig men jag har sett mycket och gjort mycket och har både positiva och negativa åsikter om landet i sig. 
Positiva: 
- Otroligt fint landskap med öppna ängar. 
- Att alltid ha havet runt hörnet eftersom Malta inte är så stort. Vart man vänder sig, har man alltid havet nära. 
- Gammal arkitektur i många städer och mycket gammalt bevarat vilket är väldigt fint.
- Mycket små och mysiga hus, gränder och gator och inte så många höga hus. 
 
Negativt: 
- Mycket snabbmat överallt. Detta är också mycket billigt och finns verkligen överallt vilket gör att många väljer detta. 
- På vissa ställen finns öppna ängar men nästan hela Malta består av byggnader utan ställen för barn att ex spela fotboll på eller annat. Det är nästan bara hus överallt. 
- Mycket förfallna hus som bara står vilket man skulle kunna göra något mycket finare med. 
- Bussarna är något helt annat än i Sverige och det finns nog inget riktigt system för detta. Överfulla bussar passerar ofta och alla slåss för att komma på bussen. Bussarna är även väldigt ofta sena. 
 
Idag ska jag göra mitt andra test, exittestet som kommer att visa mig vilken nivå jag ligger på i olika delar. Jag hoppas verkligen att det går bra och att jag har förbättrats så mycket som jag själv känner att jag har. Annars är det inte så mycket mer planerat i veckan förutom att packa. Planet går hem på lördag på eftermiddagen och jagv lääängtar! 
 
Kramar
 
// Hello all beautiful! Today it's only three long days left before I finally return home to Sweden. Now when I know that I'm soon, I long for a lot and the days feel incredibly long. To have Swedish food, have a bigger kitchen with more space and all the belongings I do not have here, have all my clothes and friends and family. I have had an incredible good time here in Malta, learned a lot and even grown a few centimeters on it. But now it's time to go home and I feel very finished here. Malta is not so big itself, but I have seen a lot and done a lot and have both positive and negative opinions about the country.

Positives:
- Incredibly beautiful landscape with open meadows.
- Always have the sea around the corner because Malta is not that big. Wherever you turn, you always have the sea close.
- Old architecture in many cities and very old preserved which is very nice.
- Very small and cozy houses, alleys and streets and not so many tall houses.

Negative:
- A lot of junkfood everywhere. This is also very cheap and is literally everywhere, which makes many people choose this instead of healthy food.
- In some places there are open meadows, but almost all of Malta consists of buildings without places for children to play soccer or other sports. It's almost just houses and other buildings everywhere.
- Very old and ruins of houses just standing there which you could do something much nicer with.

- The buses are something completely different from Sweden and there is probably no system for this. Crowded buses often pass and everyone is fighting to get on the bus. The buses are also very late often.

Today I will do my second test, the exittest which will show me what level I lay in different parts. I really hope it's going well and I've improved as much as I feel I've got. Otherwise, it's not much more planned this week besides packing. The airplane goes home on Saturday afternoon.

Hugs
Kom ihåg mig?