Outfit from Valletta

 
 
Hej alla fina! Nu har vi varit här på Malta i en hel månad och har en månad kvar. Jag har börjat tänka en hel del på att komma hem till Sverige och hur det kommer bli osv. Vi har ju då varit här i två hela månader vilket är en längre tid och tillräckligt lång tid för att hinna vänja sig vid ett nytt land och en ny livsstil för en stund. Jag tror att jag kommer att längta tillbaka men det ska även bli skönt att komma hem till gamla matvanor och allt som finns i Sverige och som är så självklart. Jag funderar även mycket på varför jag är på Malta just och hur stolt jag är för att jag faktiskt är här. Jag är en otroligt osäker person som för bara två år sedan aldrig hade ens tänkt tanken på att åka hit men nu är jag här vilket jag är väldigt glad för. Det var folk i min närhet som först inte riktigt tyckte att det var en så bra idé att jag skulle åka och jag fick höra flera gånger "har du verkligen tänkt igenom detta?". Men jag tror att det triggade mig ännu mer och gjorde att jag faktiskt kom hit. Jag har under flera år pratat med vänner om att jag vill åka men ändå försökt tränga bort tanken när den kommit eftersom jag trodde att det aldrig skulle bli av ändå. Men men nu är jag här och det känns jättebra. Det har varit en jobbig resa men också mycket lärorik och jag tror och hoppas på att detta är starten på en hel del resor i framtiden som är både längre bort och längre i tid. 
 
Kramar
 
// 

Hello all beauty! Now we have been to Malta for a whole month and have about a month left. I have begun thinking a lot about coming home to Sweden and how it will be etc. We have been here for two whole months, which is a longer time and enough time to get used to a new country and a new lifestyle for a while. I think I will miss this, but it will also be nice to come home to old eating habits and everything in Sweden and that who is so obvious. I also wonder a lot about why I'm in Malta and just how proud I am because I'm actually here. I'm an incredibly insecure person who, just two years ago, never even thought of going here but now I'm here, which I'm very happy with. There were people in my area who did not really think it was such a good idea that I would go and I was told several times "have you really thought through this?". But I think it triggered me even more and made me actually come here. For several years I have been talking to friends that I want to go, but still tried to push away the thought when it came because I thought it would never be anyway. But but now I'm here and it feels great. It has been a tough trip but also very instructive and I think and hope that this is the start of a lot of trips in the future that are both further away and longer in time.
 
HugsEmilia Sjödin    �     �   http://emiliasjodin.blogg.se/

snygg som vanligt!

Svar: Åhh tack fina du!!
Amanda Niclasson


Kom ihåg mig?