Which podcast do I listen to?

 
 
Photos from google.se
 
Hej alla fina! Jag lyssnar på en hel del poddar så fort jag kan. Det jag älskar med poddar är att man aldrig känner sig ensam eftersom man ofta har något att lyssna på eller någon som nästan pratar till en. Jag älskar att lyssna på poddar när jag sitter på bussen till skolan, duschar, sminkar mig, äter, tränar eller bloggar, alltså hela tiden. Så fort jag hittat en ny podcast och lyssnat igenom alla avsnitt behöver jag en ny podd att göra samma sak med och fortsättningsvis. Så jag har sedan jag började lyssna för ca 1 år sedan samlat på mig en hel del och även lyssnat på en hel del så jag vet vad jag gillar och vad jag ogillar. 
 
Vad jag lyssnar på är: 
1. Wahlgren och Wistam. En podd om Pernilla Walgren, songerska och Sofia Wistam, programledare. Det är väldigt roligt att höra på när de pratar och de har även härliga ämnen varje vecka. 
2. Relationspodden. Bingo Rimer och Katrin Zytomierska gör en podd om relationer. Egna erfarenheter och även lyssnarfrågor tas med, roligt och intressant att lyssna på. 
3. Rebecca stella och Vanessa. Två kändisar som startat en podd ihop, först var det bara Rebecca men Vanessa följde även med efter ett tag. De pratar om sina liv men tar även med lyssnarfrågor, mycket skratt och en härlig podd. 
4. Mitt i livet. Katrin Zytomierska och Malin Gramer har även de en podd om barnuppfostran, relationer och de pratar om sina liv. tar med lyssnarfrågor osv. 
5. Mayday. Med lite spänning i vardagen men ändå av verkliga händelser berättar podden om olika katastrofer som hänt i världen. Mycket spännande. 
6. Sånt är livet. Paret Ida Warg och Alex Pärleros väntar barn och pratar mycket om det, barnuppfostran men tar även med lyssnarfrågor. 
7. Mordpodden. Även detta en verklighetsbaserad podd med olika mordfall. Amanda Karlsson och Linnea Bohlin diskuterar mellan berättelserna och försöker reda ut fallet, intressant!
8. P3 dokumentär. Jag älskar P3 dokumentär. Det är verklighetsbaserade fall i alla olika typer, intervjuer med inblandade och mycket spännande. En ny podd som startats är P3 musikdokumentär som jag verkligen rekommenderar. Det handlar om olika kändisar och varje person får varsitt avsnitt då man får höra om uppväxt, skandaler och hur alla blev kända osv. Otroligt bra!
9. Alice och Bianca. Alice Stenlöf och Bianca Ingrosso har en podd om hur det är att vara ungdom. De tar upp problem som alla som är i 20-25 års åldern har vilket är väldigt bra. De har även lyssnarfrågor. 
10. Svenska mordhistorier. En riktigt spännande podd om verklighetsbaserade fall med intervjuer osv. 
 
Kramar
 
// Hello all beautiful! I listen to a lot of podcasts. What I love with podcasts is that you never feel lonely because you often have something to listen to or someone who almost speaks to you. I love listening to podcasts when I sit on the bus to school, shower, make my makeup, eat, exercise or blogging. As soon as I found a new podcast and listened through all the parts, I need a new podd to do the same with and so on.
 

Which I listen to is:
1. Wahlgren and Wistam. A podcast about Pernilla Walgren, singer and Sofia Wistam, program leader. It's very funny to hear when they talk and they also have lovely subjects every week.

2. Relationships. Bingo Rimer and Katrin Zytomierska make a podcast about relationships. Their own experiences and listening questions are included, fun and interesting to listen to.

3. Rebecca Stella and Vanessa. Two celebrities who once started together, first it was only Rebecca, but Vanessa followed after a while. They talk about their lives but also have listening questions, a lot of laugh and a lovely podd.

4. In the middle of life. Katrin Zytomierska and Malin Gramer also have a podcast about child education, relationships and they also talk about their lives including listening questions, etc. 

5. Mayday. Real experiences and the podcast talk about various disasters that have occurred in the world. Very exciting.

6. That's life. The couple Ida Warg and Alex Pärleros wait for a child and talk a lot about that, children's education, but also including listening questions.

7. The murder podcast. Even this is an reality-based pod with different murder case. Amanda Karlsson and Linnea Bohlin discuss between the stories and try to figure out the case, interesting!

8. P3 documentary. I love P3 documentary. Reality-based cases of all types, interviews with involved and very exciting. A recently new podcast in P3 is P3 music documentary which I really recommend. It's about different celebrities and each person receives a section when one gets to know about childhood, scandals and how everyone became famous etc. Amazingly good!

9. Alice and Bianca. Alice Stenlöf and Bianca Ingrosso have a podcast about what it's like to be young. They raise problems like everyone who is 20-25 years old have which is very good. They also have listening questions.

10. Swedish murder stories. A really exciting podium about reality-based cases with interviews etc.

Hugs