Tacokväll

 
 
Hej alla fina! Igår var en lång dag, som tisdagar brukar vara. Bara för att vi brukar handla på tisdagar efter skolan, blir dagarna ganska långa. Eftersom bussarna inte går som dom ska och är oftast sena så tar allt längre tid än vad det behöver. Det känns som om det är olika för olika dagar då bussarna kommer antingen sent eller i tid  men det beror även på trafik, trafikolyckor eller annat. En dag för inte alls längesedan när jag skulle till skolan hade det börjat brinna i en byggnad på den vägen som bussen vanligtvis tar så bussen fick då ta en annan väg. Vad som inte når fram på något sätt till personen som står och väntar på bussen är att den inte kommer att gå förbi min hållplats så om jag istället hade gått till en annan, hade jag kommit med. Men allt slutade med taxi och att jag kom sent till skolan, lite sådant man får räkna med när man åker buss här på Malta. Igår var alla bussar ca 1 h sena, vilket man inte visste då, så vi stod och väntade tills vi tröttnade och började gå mot affären istället. 
Något jag saknar här är yoghurt. Det äter jag hemma till frukost varje dag men det gör man inte på samma sätt här. Igår var vi på Lidl för första gången och hittade något som liknade yoghurt vilket var superbra för mig, dock kan jag bara drömma om att hitta något som är laktosfritt här som jag vanligtvis skulle behöva. Det blev en tacokväll och idag börjar jag skolan senare! Helgen är fullspäckad av utflykter och det är snart bara två veckor kvar innan jag sitter på planet hem till Sverige. 
 
Kramar
 
// Hello all beautiful! Yesterday was a really long day, as our tuesdays usually are. Just because we usually shop on Tuesdays after school, the days are quite long. Because the buses do not keep times and are usually late, things take longer than they need. It feels like it's different for different days when the buses arrive either late or on time but it also depends on traffic, traffic accidents or other. One day not long ago when I went to school, it had started burning in a building on the way the bus usually takes so the bus had to take another road. What I did not know was that the bus did not pass my busstop, so if I had gone to another stop, I would have come along. But everything ended by taxi and I arrived late at school, something that you can expect when traveling in Malta. Yesterday all buses were about 1 h late, which we did not know, so we waited until we got tired and started to walk to the store instead.

Something I miss here is yogurt. I eat yoghurt at home for breakfast every day but you do not do it the same way here. Yesterday we went to Lidl for the first time and found something similar to yogurt which was great for me.  It became a taco night and today I start school later! The weekend is packed with excursions and it's only two weeks left before I'm on my plane back home to Sweden. 

HugsJosefine    �     �   http://nouw.com/sjosefine

Är du utbytesstudent eller bor du på Malta? Coolt vilket som 😄

Svar: Jag hyr just nu en lägenhet på Malta och jag studerar engelska på EC school 3 h per dag 😊
Amanda Niclasson


Kom ihåg mig?